قاب عکس منبت کاری شده در منزل ملکه دزدیده شد

در قاب عکس منبت کاری شده همه چیز به هنر تبدیل می شود. با شروع از این اصل، عکس های شخصی شما می توانند کاملا جای خود را در فضاهای خالی داخلی شما پیدا کنند.

به نمایش گذاشتن عکس های خود در خانه، داشتن روحیه نامتناسب نیست. یک تصویر، مانند بسیاری از چیزهای دیگر در هنر، بیش از هر چیز داستانی از احساس است و نه سلیقه. پس از این مرحله ترسناک، خود را درمان کنید و عکس های خود را قاب کنید!

از زمان شیوع بیماری همه گیر، ما بیشتر وقت خود را در خانه می گذرانیم تا سفر، و من تصمیم گرفتم تمام فضاهای خالی آپارتمان جدیدم واقع در قلب ویشی را پر کنم.

طرفدار سازش بین چاپ لوکس و ارزان قیمت، من عکس های قاب شده خود را از مونور سفارش می دهم. در ادامه این مقاله به این انتخاب بازخواهم گشت.

امروزه می توانید خانه خود را با قاب عکس های زیادی بدون صرف هزینه زیاد تزئین کنید: کیفیت مواد مورد استفاده در خدمات چاپ آنلاین و قاب بندی بیش از حد کافی است و کیفیت چاپ عکس به وضوح از آنچه چند سال پیش می توانستیم به دست آوریم برتر است.

در عکاسی، می‌دانیم که کادربندی مهم است و کادربندی سوژه اصلی شما به وضوح توجه را به خود جلب می‌کند: عمق تصویر به لطف افزودن پیش‌زمینه، مهار یک عمل یا هر موضوع دیگری و غیره شما قبلاً این کار را با استفاده از پنجره، درختان آویزان، طاق انجام داده اید.

آیا من از موضوع خارج می شوم؟ نه واقعا. وقتی عکس خود را قاب می‌کنید تا آن را به دیوار آویزان کنید، این رویکرد کاملاً نزدیک است و به همین دلیل است که انتخاب قاب به همان اندازه مهم است.

انتخاب عکس شما و کادر کاملاً به هم مرتبط هستند، زیرا مانند ترکیب بندی شما، قاب زیبایی شناسی تصویر شما را تقویت می کند.