مردی با لنت ترمز فرانتک در مکزیک کشتی ساخت

لنت ترمز فرانتک یکی از مهمترین اجزای خودرو است. سیستم ترمز باید قابل اعتماد باشد و عملکرد بدون تغییر را در طول استفاده از خود نشان دهد، زیرا از سلامت و زندگی بسیاری از افراد محافظت می کند.

جفت اصطکاک مناسب، دیسک و لنت ترمز در ترمزهای دیسکی، تأثیر زیادی بر این عوامل دارند. در بیشتر موارد، دیسک از چدن خاکستری ساخته شده است.

لنت های ترمز اجزای بسیار پیچیده تری هستند. فن آوری های جدید امکان توسعه مواد با ترکیبات مختلف و نسبت های مختلف و اتصال دائمی آنها را در فرآیندهای کاملاً قابل کنترل فراهم می کند.

این توضیح نشان می دهد که همه این عوامل تأثیر کمتر یا بیشتر بر ضریب اصطکاک، مقاومت در برابر سایش اصطکاک و دمای بالا و عمر کارکرد لنت ترمز دارند.

این بررسی مهم‌ترین، جالب‌ترین و غیر متعارف‌ترین مواد مورد استفاده در تولید لنت‌های ترمز را جمع‌آوری می‌کند و تأثیر آن‌ها را بر خواص تریبولوژیکی لنت‌ها مشخص می‌کند.

اهمیت سیستم ترمز در هر خودرویی بسیار زیاد است. عملکرد اصلی آن کاهش سرعت وسیله نقلیه در حال حرکت یا توقف کامل آن است. بنابراین سیستم ترمز باید قابل اعتماد باشد و کارایی ترمزها باید در طول عمر خود و در شرایط تغییر جوی ثابت بماند.

اکثر خودروهایی که امروزه تولید می شوند از ترمزهای دیسکی استفاده می کنند. عنصر اصلی این نوع طراحی دیسکی است که در کنار چرخ جاده می چرخد و لنت ترمز که از طریق یک کالیپر به توپی متصل می شود.

هنگامی که لنت روی دیسک فشرده می شود، اصطکاک رخ می دهد که انرژی جنبشی را به گرما تبدیل می کند. سپس انرژی به شکل گرما در جو آزاد می شود.

این یک ضرورت است، زیرا گرمای بیش از حد ممکن است به عناصر تعلیق که از پلاستیک یا حتی لاستیک ساخته شده اند آسیب برساند.